natisni zemljevid strani
Študij v Novem mestuŠtudij informatikeCiljno usmerjena razmerja med ljudmi - organizacijaŠtudij Upravljanje podeželjaŠtudij Inženiring in vozila

Študij informatike

Fakulteta za informacijske študije

Ciljno usmerjena razmerja med ljudmi - organizacija

Fakulteta za organizacijske študije

Študij Upravljanje podeželja

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Študij Inženiring in vozila

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Novo mesto – mesto novih univerzitetnih izobraževalnih možnosti

Novo mesto je gospodarsko in kulturno središče Dolenjske, pokrajine v jugovzhodni Sloveniji, ki geografsko gledano sega od Ljubljanske kotline do meje s Hrvaško. Je tudi osrednje in največje mesto Mestne občine Novo mesto.

Novo mesto z okolico je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljeno kot regionalno središče nacionalnega pomena. Kot tako ima, skupaj s celotno Jugovzhodno Slovenijo, dokaj dobra razvojna izhodišča in v tem kontekstu tudi dobre možnosti – pa tudi potrebe – za pospešen razvoj visokega šolstva in raziskovalne sfere.

Novo mesto se nahaja med dvema univerzitetnima središčema (LjubljanaZagreb), kar predstavlja ključni element z vidika možnosti nadaljnjega razvijanja vloge veznega člena med dvema univerzitetnima prostoroma, ki lahko plemeniti znanje obeh in ga nadgrajuje z lastnim razvojem v nove smeri, ki so in bodo nujno vezane na obstoječo gospodarsko situacijo, ki omogoča razvoj visokega šolstva v navezavi z lokalnim in v nadaljevanju nacionalnim gospodarskim sodelovanjem. Sočasno pa lahko s svojimi mednarodnimi povezavami omogoča povezovanje lokalne baze znanja tudi v evropski okvir v smislu povezovanja z drugimi Evropskimi izobraževalnimi institucijami s čimer bogati lastno bazo različnih znanj, ki bodo pripomogla k nadalnjemu razvoju regije.


X

Pošlji prijatelju